Centrum jest międzywydziałową jednostką organizacyjną UPH powołaną przez Rektora z dniem 2 lipca 2015 roku

zgodnie z Zarządzeniem nr 48/ 2015 w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji.

 

Centrum realizuje program wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w UPH oraz zaspokaja potrzeby

sportowo-rekreacyjne społeczności akademickiej.