Nowe władze Klubu Uczelnianego AZS

W dniu 12.04.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS UP-H.

W wyniku głosowania zostali wybrani członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Prezesem Klubu Uczelnianego AZS została Ewelina Gutkowska- Wyrzykowska

Skład Zarządu KLubu : Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska, Dominik Baszkiewicz, Adriana Koronka, Dariusz Krzęcio, Jakub Marczuk, Paulina Nasiłowska, Radosław Skwierczyński.