W dniu 18 kwietnia 2018 roku na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji miały miejsce zawody sportowe „na wesoło” w ramach XVIII Dni Integracji. Wzięły w nim udział 4 drużyny składających się z reprezentacji studentów z: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ścisłych oraz studentów z niepełnosprawnością słuchu (CKiRON). Reprezentacje rywalizowały ze sobą w konkurencjach rekreacyjnych opartych na podstawowych formach ruchu ( bieg, skok, rzut), sprawdzając swoje możliwości. Rywalizację wygrała grupa studentów z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Wszyscy uczestnicy aktywni i bierni otrzymali słodką niespodziankę. Dyrektor CSiR dziękuję za zaangażowanie i postawę sportową zawodnikom.
Rywalizację studentów poprzedziła prelekcja i pokaz szermierki na wózkach przedstawiony przez członków Fundacji Aktywnej Integracji, którzy to zachęcali studentów do tej formy aktywności sportowej.
Dyrektor CSiR składa ogromne podziękowania za pomoc w organizacji tej imprezy przedstawicielom Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.