Studium rozpoczęło działalność w 1969 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. Wacław Gniewkowski, wybitny metodyk wychowania fizycznego, znany dobrze w kraju i za granicą. W pierwszym roku działalności zakładu korzystano z obiektów sportowych na terenie miasta. Dopiero po roku zajęcia dydaktyczne zaczęły się odbywać w hali sportowej przy ul. 3 Maja.

Działalność Studium w tym okresie obejmowała swym zakresem zajęcia wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków uczelni oraz realizację planu studiów kierunku nauczania początkowego z wychowaniem fizycznym.

Studium wraz z grupą sportowych zapaleńców, w większości studentów wyżej wspomnianego kierunku studiów, stworzyło podwaliny sportu akademickiego w Siedlcach. Powstał wówczas Klub Uczelniany AZS, którego pierwszym prezesem został student Wacław Niski, a od 1971r. obowiązki prezesa przejął mgr Stefan Skulimowski. Lata 70-te były pełne sukcesów sportowych zarówno w rywalizacji akademickiej, jak i sporcie wyczynowym. Piłka siatkowa i koszykowa były wizytówką sportową uczelni. Obie sekcje zdobywały medale na Mistrzostwach Szkół Wyższych, wielokrotnie zwyciężając w kategorii szkół pedagogicznych. Zespoły te należały do najlepszych na Mazowszu. Również wiele sukcesów sportowych zanotowali lekkoatleci, zdobywając medale na mistrzostwach akademickich czy Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Można powiedzieć, że wyniki uzyskiwane przez młodzież akademicką w latach 70-tych były znaczące w skali miasta, województwa i regionu, a działalność Studium i KU AZS stała się stymulatorem rozwoju wielu dyscyplin w Siedlcach. Podjęto próbę stworzenia klubu szkolno akademickiego, który zapewniał ciągłość szkolenia siedleckiej młodzieży. Prezesem klubu SZS-AZS był obecny kanclerz Akademii Podlaskiej Andrzej Tarasiuk. Taki kształt klubu działał przez kilka lat,szkoda że tak krótko. Pierwszą w regionie sekcję karate stworzył mgr Dariusz Izdebski, a jego wychowankowie stanowią do dziś czołówkę trenerską dalekowschodnich sportów walki na terenie byłego województwa siedleckiego.

Inna forma działalności Studium to letnie i zimowe akcje obozowe. Szczególnie letnie organizowane w Ogonkach/Węgorzewa obejmowały bardzo dużą rzeszę studentów. Były to obozy dla kierunków pedagogicznych ujęte w programie studiów. Bardzo dynamicznie rozwijało się na uczelni żeglarstwo prowadzone przez pracowników Studium, dzięki czemu studenci zdobywali państwowe uprawnienia żeglarskie. Byliśmy też organizatorami Akademickich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, podczas których zdobyliśmy IV miejsce. Również wielu studentów co roku zimą wyjeżdżało na obozy narciarskie. Korzystając z pomocy technicznej i dydaktycznej ze strony Studium liczna rzesza studentów poznała polskie góry i nauczyła się jeździć na nartach. Podobne akcje organizowane są przez Studium do dzisiaj, choć już na mniejszą skalę.

Dynamiczny rozwój uczelni spowodował konieczność rozbudowy bazy sportowej, dzięki czemu powstały obiekty sportowe w DS-1 w przebudowanych pomieszczeniach stołówki. Wspomniane obiekty wzbogaciły się dodatkowo o cenny sprzęt rehabilitacyjny, od kiedy Akademia Podlaska podjęła się - jako jedna z pierwszych w kraju - kształcenia osób niepełnosprawnych. Studium przejęło dodatkowe obowiązki prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla tych studentów, włączając się do systemu kształcenia osób niepełnosprawnych w naszej Akademii. Działalność ta zyskała duże uznanie środowiska, a jego kulminacją była wizyta ówczesnej pierwszej damy Rzeczpospolitej – Pani Jolanty Kwaśniewskiej.

Rozwój uczelni spowodował podjęcie dalszej rozbudowy bazy dydaktycznej, w tym remont  i rozbudowę hali sportowej przy ul. 3 Maja. Realizacja projektu przebiegała wieloetapowo i trwała wiele lat, ale w efekcie uzyskano: halę sportową wraz z widownią, salę gimnastyczną, siłownię, tunel lekkoatletyczny oraz wyposażoną w nowoczesny i profesjonalny sprzęt salę aerobową.

Trzeba zaznaczyć, że gdyby nie profesjonalizm oraz duże zaangażowanie dawnych i obecnych pracowników Studium osiągnięcia dydaktyczne i wyniki sportowe studentów w ciągu minionych 40 lat nie byłyby tak znaczące. Warto zatem ich przypomnieć, poczynając od pierwszych lat istnienia Studium aż do dzisiaj:

Wacław Gniewkowski, Zbigniew i Barbara  Fedorowiczowie, Henryk Gut, Krzysztof  Sitkiewicz, Katarzyna Rawdanowicz, Ekspedyt Rzadkowolski, Hanna Kubiszyn, Wojciech Jankowski, Zbigniew Król, Andrzej Gręziak, Andrzej Kucharczyk, Dariusz Izdebski, Krystyna i Lech Poduchowie, Ewelina Gutkowska.

Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pełnili kolejno: Wacław Gniewkowski, Zbigniew Fedorowicz, Ekspedyt Rzadkowolski, Zbigniew Król, Henryk Gut, Andrzej Gręziak  a od 1994 r. do dzisiaj funkcję kierownika sprawuje Dariusz Izdebski.

Pracownicy techniczni: Zbigniew Karwowski, Elżbieta Sosinowska.