Centrum Sportu i Rekreacji jest międzywydziałową jednostką organizacyjną UPH powołaną przez Rektora
  
z dniem 2 lipca 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 48/ 2015 w sprawie utworzenia Centrum Sportu

i Rekreacji. Centrum realizuje program wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w UPH oraz zaspokaja

potrzeby sportowo-rekreacyjne społeczności akademickiej.


Misją Centrum jest propagowanie szeroko pojętej kultury w środowisku akademickim i społeczności lokalnej.

Centrum realizuje swoją misję, w szczególności, we współpracy z: