Centrum Sportu i Rekreacji jest międzywydziałową jednostką organizacyjną UPH powołaną przez Rektora z dniem 2 lipca 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 48/ 2015 w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji.

Centrum będzie realizowało program wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w UPH oraz zaspokajało potrzeby sportowe, rekreacyjno- turystyczne oraz rehabilitacyjne społeczności akademickiej.

W skład Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą:


Misją Centrum jest propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej w środowisku akademickim i społeczności lokalnej. 

Centrum realizuje swoją misję, w szczególności, we współpracy z: