Dnia 31 stycznia 2018 roku podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk wręczyła decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o przyznaniu stypendiów, za wybitne osiągnięcia, dla studentów UPH. W gronie wyrożnionych
byli członkowie KU AZS UPH- Paulina Nasiłowska i Adrian Marcinkiewicz .


Źródło: https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/z-zycia-uczelni/4798-stypendia-ministra-nauki-dla-studentow-uph