W dniach 12.02  - 14.02.2018r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00.  Studenci studiów stacjonarnych I roku – I stopnia   otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod dresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym Wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów. 


Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej (zapisy w Ośrodku Jeździeckim przy ul Kazimierzowskiej w dniu  20.02.2018r. o godz. 17.00).